کل محصولات فروشگاه - ویترین خدمات دانشجویی فایل سیدو - صفحه 6

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پرسشنامه اضطراب امتحان 6,000 دانلود
مقیاس خودکنترلی 6,000 دانلود
) S.A.S) مقیاس اضطراب زانک 8,400 دانلود
مقیاس خودپنداره کودکان 30,000 دانلود
AGQپرسشنامه پرخاشگری 6,000 دانلود
پرسشنامه خود بیمارانگاری 26,400 دانلود
پرسشنامه استرس کودرون 18,000 دانلود
کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران - استانفورد – بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری 22,800 دانلود
تست افسردگی بگ 8,400 دانلود
ﺮاهنمای رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند 26,400 دانلود
پرسشنامه ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ 13,200 دانلود
پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی 13,200 دانلود
پرسشنامه سنجش سازگاری بل ( فرم بزرگسال) 21,600 دانلود
پرسشنامه سازگاری کودکان 7,200 دانلود
آزمون هوش هیجانی بار-ان 30,000 دانلود
آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس 2 فرم A ، B 30,000 دانلود
آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس 3 فرم A ، B 28,800 دانلود
C.A.T آزمون اندر یافت كودكان 26,400 دانلود
آزمون ماتریس های پیشرونده پیشرفته ریون 34,800 دانلود
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI 26,400 دانلود
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI 36,000 دانلود
آزمون هوش آندره- ری 30,000 دانلود
پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) 6,000 دانلود
تکنیک های فرزند پروری 33,600 دانلود
تحقیق تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده زنان شهر اصفهان 9,600 دانلود
تحقیق سوء ظن 26,400 دانلود
تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ 34,800 دانلود
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 32,400 دانلود
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن 26,400 دانلود
اصلاح رفتار Behavior modification 28,800 دانلود
راﻫﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 36,000 دانلود
تحقیق اشنایی با درمان کوتاه راه حل محور 32,400 دانلود
پکیج طرحواره درمانی موتابی و فتی 36,000 دانلود
آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام ) 26,400 دانلود
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ 12,000 دانلود
scl 90-r پرسشنامه فرم تجدید نظر شده 12,000 دانلود
پرسشنامه سنخ نمای مایزر بریگر 12,000 دانلود
روانشناسی عمومی هیلگارد 36,000 دانلود
راهنمای ام . سی . ام . آی (میلون 3) 43,200 دانلود
تحقیق زورگویی 22,800 دانلود
(GADاختلال اضطراب فراگیر ( 26,400 دانلود
فرم مصاحبه تشخیصی بالینی 26,400 دانلود
ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮری 25,200 دانلود
شایع ترین اختلالات کنشی جنسی و برخی رهنمودهای درمانی 36,000 دانلود
جزوه روانشناسی تربیتی 40,800 دانلود
نشانه شناسی کلیات تشخیص 30,000 دانلود
نقاشی کودکان (کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک) 40,800 دانلود
گزارش موردی اختلال هویت جنسی 6,000 دانلود
پاورپوینت آموزش مدیریت رفتاری والدین(برنامه فرزندپروری مثبت) 34,800 دانلود
پاورپوینت کارگاه آموزشی تنظیم هیجان در پیشگیری از طلاق 27,600 دانلود

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی